เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอธัญบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือนางลำพวน จำเริญใจ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 90/0405 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ป่วยเป็นโรคริดสีดวงแตก มดลูกไหล สามีพิการเดินไม่ได้ตามมองไม่ค่อยเห็น โดยในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยในเบื้องต้นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป