เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จำนวน 3 ราย คือ
1. นายนพรัตน์ ราชฉวาง 64/10 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (บางส่วน)
2.นายวินัย ช่างเสาร์ 64/11 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (บางส่วน)
3.นางจิราพร สุวรรณกาญจน์ 64/9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (บางส่วน)
เหตุเกิด ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 09.50-10.20 น ณ.บริเวณชุมชนร่มเย็น โดยในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือหลังละจำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวนหลังละ 1 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป