เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางแอเสาะ ขาเรมดาเบะ อายุ 82 ปี ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และความดันโลหิตสูง  ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประสานผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการเรื่องขอรับสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน 2,000 บาท/เดือน พร้อมสนับสนุนเงินสงเคราะห์ปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ และมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน