เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางพรอัปสร นิลจินดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ นายอำเภอลำลูกกา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พมจ อสม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำลูกกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอลำลูกกา โดยเทศบาลเมืองลำลูกกา ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ชนิดของภัย อัคคีภัย สักษณะของภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ชนิดของภัย อัคคีภัย สักษณะของภัยปานกลาง เสียหายทั้งหลังและบางส่วน จำนวน 8 หลัง เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 20.30 น. ภัยสิ้นสุดเวลา 22.20 น. ณ บริเวณหมู่ที่ 19 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ราษฏรที่ประสบภัย จำนวน 18 คน บ้านพักอาศัยไหม้ทั้งหลัง จำนวน 5 หลัง บางส่วน จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1. บ้านเลขที่ 24 โดยมี นางชวลิต กิจจารึก เป็นเจ้าของบ้าน (ต้นเพลิง , เสียหายทั้งหลัง)
2. บ้านเลขที่ 4/1 โดยมี นางลัดดา ชัยสดมภ์ เป็นเจ้าของบ้าน (เสียหายทั้งหลัง)
3. บ้านเลขที่ 20 โดยมี นายสมชาติ จงผิตะ เป็นเจ้าของบ้าน (เสียหายทั้งหลัง)
4. บ้านเลขที่ 20/1 โดยมี นายสุนันท์ จงผิตะ เป็นเจ้าของบ้าน (เสียหายทั้งหลัง)
5. บ้านเลขที่ 26/1 โดยมี นายชาญ ม้าสุวรรณ เป็นเจ้าของบ้าน (เสียหายทั้งหลัง)
6. บ้านเลขที่ 26 โดยมี นางสาวพเยาว์ จึงอุดมพร เป็นเจ้าของบ้าน (เสียหายบางส่วน)
7. บ้านเลขที่ 28 โดยมี นายบุญสืบ อู่ผลเจริญ เป็นเจ้าของบ้าน (เสียหายบางส่วน)
8. บ้านไม่มีเลขที่ โดยมี นางสาววันดี เกษไชย เป็นเจ้าของบ้าน (เสียหายบางส่วน)
โดยในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือหลังละจำนวน 5,000 บาท กรณีไหม้ทั้งหลัง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท กรณีไหม้บางส่วน พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวนหลังละ 1 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป