เลือกหน้า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อสม อาสาสมัครมูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอคลอธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภายใต้กิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” โดยให้ความช่วยเหลือนายปริญญา แก้วเข้ม ผู้ป่วยยากไร้ร่างกายบกพร่อง ไม่มีอาชีพและรายได้ ซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับญาติ ที่ชุมชมแก้วขวัญ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ในสภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป