เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ราย ด.ช. กมนทัต ศรีชุม อายุ 7 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/1 ม.8 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมและให้การสงเคราะห์ ภายใต้กิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น