เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางคล้อย เพชรรัตน์ อายุ ๗๕ ปี ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูง ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประสานผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการเรื่องขอรับสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน และมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน