เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง สาธารณสุขอำเภอชุมแสง ผอ.รพ.สต. อสม. และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจ และเงินสงเคราะห์รายละ 1,000 บาท ซึ่งได้รับมอบจากนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ต.พิกุล ต.หนองกระเจา ต.ฆะมัง ต.ท่าไม้ ต.บางเคียน ต.เกยไชย และ ต.ทับกฤช ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย