เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง/ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง พร้อมด้วย นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วนในพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ ในรายของนางราน ชึรัมย์ ราษฎรบ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค