เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่จิตอาสาพระราชทาน 904, นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์, คลินิกจิตเวช, คลินิกดวงตา, คลินิกทันตกรรม, คลินิกแพทย์แผนไทย ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ 122 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 122 ยูนิต แบ่งเป็น
– กรุ๊ป A จำนวน 32 ราย
– กรุ๊ป B จำนวน 29 ราย
– กรุ๊ป O จำนวน 55 ราย และ
– กรุ๊ป AB จำนวน 6 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และอวัยวะ
จำนวน 5 ราย