เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธวัช หงษ์บินนายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระแสงนายสิทธิพร หมั่นไชย ปลัดอำเภอนายพลภัทร สุขเถี้ยม ปลัดอำเภอนายชัยพัทธ์ ช่วยชู ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) และอาสารักษาดินเเดน ร่วมกับป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยฯ ตำบลไทรขึง เเละตำบลสาคูลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระเเสง ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จำนวน 12 ชุด
หมู่ที่ 2 บ้านขอนพอ ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จำนวน 49 ชุด
หมู่ที่ 3 บ้านควนสว่าง ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จำนวน 13 ชุด
หมู่ที่ 4 บ้านคอนกอ ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จำนวน 33 ชุด
หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จำนวน 17 ชุด
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จำนวน 8 ชุด