เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย หมู่ที่ 7 บ้านนูนตำบลอิปัน อำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหญ้าแดง หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านบางเหรียง หมู่ที่ 8
บ้านบางพอตำบลสินเจริญ อำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี