เลือกหน้า

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา (ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา) พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและส่วนผู้นำท้องที่ เข้าเยี่ยมเด็กชายชินพัฒน์ ลีไพฑูรย์ อายุ 14 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งป่วยมาตั้งแต่กำเนิดมีอาการขับถ่ายผิดปกติ ช่วยเหลือตัวเองลำบาก และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับปู่และย่า มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนเป็นการบรรเทาทุกข์ ดูแล ใส่ใจในปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” พร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้เข้าให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย