เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 หอประชุมอำเภอบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 124 ราย ได้โลหิต
จำนวน 93 ราย/ยูนิต คิดเป็น 41,850 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย อวัยวะจำนวน 2 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอ
บ้านสร้าง ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นอย่างดี