เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมติดตามนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย
1.นางสาวพัชรีญา ทุมกิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
2.นางสาวสุธาสิณี อุปพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี