เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางนนทกร  พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จำนวน 100 ชุด โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด