เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6  มกราคม 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว   อำเภอบางแก้ว   จังหวัดพัทลุง   มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตได้รับโลหิต  จำนวน  95   ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน  8  รายและได้รับบริจาคอวัยวะ  จำนวน  5  ราย