เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบถุงยังชีพให้ นายธงไทย ไทยปาน อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 276/174 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม 22ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื่องจากนายธงไทยฯ เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีโรคประจำตัว โดยป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายไม่สามารถทำงานได้ มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ให้กับนายธงไทยฯเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี