เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางหทัยรัตน์ ฟองชล นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2564”  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย คณะครู นักเรียน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 24,000ซีซี
2.บริจาคดวงตา 2 ราย
3. บริจาคอวัยวะ 1 ราย
ณ หอประชุมหินเธาว์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร