เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
 – เวลา 09.00 น. มอบหมายให้นางอัญชริดา มงคลรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ (3) พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาว ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 และโครงการ “ตำรวจวาริชภูมิ ต้านภัยหนาว” โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 10 ราย/ผืน
– เวลา 09.30 น. ร่วมกับ อบต.ค้อเขียว  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง /ผู้พิการ/ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล และตำบลค้อเขียว จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางทองสาย ร่มเกษ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล  : ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ อัลไซเมอร์ และความดันโลหิตสูง
2. นางบุญยัง  ฟองชน อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล : ผู้พิการขาขวาเดินไม่ได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
3. นายวัฒนชัย ยางธิสาร อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 7 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมองตีบ
4. นางสุภาพร ศรีพรหม อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 232 หมู่ 7 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน/นอนติดเตียงมาเป็นระยะเวลา 10 ปี  
5. นางบัวไลย์ สีสารคาม อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 232 หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว : ผู้ยากไร้ ยากจน
6. นายสำเนียง ภาวงศ์ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว : ผู้พิการตาบอดข้างขวา/ผู้ป่วยโรคไตวาย
 โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค ไข่ไก่ จำนวน 6 แผง ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน แพมเพิส จำนวน 1 ห่อ  สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 6 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 12 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้และครอบครัวดังกล่าว