เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอโคกเจริญ กิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายช่วย ประคองทรัพย์  อยู่บ้านเลขที่ 100/3 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่า
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่น
ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป