เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุเชาว์ ทูโมสิก ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปมอบข้าวสารหอมมะลิจำนวน 1 กระสอบ ๆ ละ 48 กิโลกรัม น้ำมันพืชจำนวน 1 ลัง ๆ ละ 12 ขวด ไข่ไก่ 300 ฟอง และน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เทศบาลตำบลคลองน้อยตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายนิมิตร วงศ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายกเทศมนตรีตำบลคลองน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกล่อง และจะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป พร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะฯได้แวะเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยระหว่างทางอีกด้วย