เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4  ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายมนตรา พรมสินธุ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุเชาว์ ทูโมสิก ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ ๆ ละ 48 กิโลกรัม  น้ำมันพืช จำนวน 2 ลัง ๆ ละ 12 ขวด รวม 24 ขวดไข่ไก่จำนวน 300 ฟอง ไก่สด 50 กิโลกรัม หมูสด 60 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หมู่บ้านห้วยโศกตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายกฤษ สกุลพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างขวาคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนันตำบลช้างขวา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกล่อง และจะไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป