เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายมนตรา พรมสินธุ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุเชาว์ ทูโมสิก ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปมอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ ๆ ละ 48 กิโลกรัมน้ำมันพืชจำนวน 2 ลัง ๆ ละ 12 ขวด รวม 24 ขวดไข่ไก่จำนวน 300 ฟอง ไก่สด 50 กิโลกรัมหมูสด 60 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเทศบาลตำบลช้างขวาตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายกฤษ สกุลพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างขวาคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนันตำบลช้างขวาผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมให้การต้อนรับเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยต่อไป