เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน นางประภารัตน์ เกตุพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จำนวน 2 ราย รายนางศรีเมือง แก่นโสภา บ้านเลขที่ 35  และรายนางระเบียบ ธูปบ้านเช่า บ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 ตำบลมหาสอน  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมี่ และเหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย