เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน  แวงชิน นางประภารัตน์ เกตุพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ราย เนื่องในวันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี นายธนปพน เงินเมย นายกเทศมนตรีตำบลกกโก ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย