เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฯ คณะที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ที่ถูกเลิกงาน งานลดลง หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย