เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่า/โรบินสัน สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ บริเวณชั้น 4  ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้บริหาร พนักงานและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 47 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 42 ยูนิต  (คิดเป็น 14,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 5 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 4 ราย