เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ” พร้อมด้วย
นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกเจริญ
กิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมสร้างสุขให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจับรางวัล จำนวน 3 รางวัล    หลังจากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนประชุมรวมหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป