เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ราย นางสาวทรงลักษณ์  ผาดพิศ บ้านเลขที่218/17 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท