เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอโคกเจริญ กิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางกรอด ใจดีเย็น อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 160
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค
และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป