เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบผักกาดกระป๋อง จำนวน 2,400 กระป๋อง และนม จำนวน 1 ลัง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพระนามเยซู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีนางวลัยลักษณ์ นุชสละ กรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนพระนามเยซู เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนกินนอน มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 315 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นชาวเขาชนเผ่าม้ง และแม้ว มาจาก จ.ตาก จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา จ.แพร่ และอยู่ในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ครอบครัวยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี