เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปนางปิยาภรณ์ มีภักดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ได้มอบหมายให้ นางบัววงศ์ เจริญพันธ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ได้ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ได้ช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หลังละ 20,000 บาท ในพื้นที่ตำบลบึงเจริญและตำบลหนองไม้งาม จำนวน 6 หลัง ดังนี้
1. นางพิมพา ดีล้อม บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2. นางประยัด มะณีน้อย บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3. นางสาวศิริเนตร กวยคำ บ้านเลขที่ 295 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
4. นายอัง ลาพรมมา บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
5. นางสมพงษ์ ลายพยัคฆ์ บ้านเลขที่ 2/1หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
6. นายนาค อาจประโคน บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์