เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนายอำเภอธัญบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน ฯ”  ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ตัดแว่นตาจำนวน 400 อัน เบื้องต้นมอบแล้วจำนวน 10 อัน ในเขตพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และทั้งนี้ได้ยังลงพื้นที่เยี่ยมให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” และเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้เปราะบางทางสังคมและผู้ยากไร้ จำนวน 20 ชุด เบื้องต้นได้ส่งมอบแล้วจำนวน 10 ชุด อีก 10 ชุด ทางอำเภอธัญบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งมอบแก่ประชาชนต่อไป
รายชื่อผู้ได้รับถุงยังชีพ รายละ 1 ชุด และแว่นตารายละ 1 อัน  ดังนี้
1. นางฉอ้อน อุ่นละมัย บ้านเลขที่ 42/2 ม.2 ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2. นางสาวสาย  ทรัพย์ประสม  บ้านเลขที่ 44 ม.2  ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3. นางเครือวัลย์  เพิ่มพันธ์ บ้านเลขที่ 37/6  ม.2  ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
4. นางสาวบงกช  พึ่งบางกรวย บ้านเลขที่ 29/3   ม.2  ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. นางสาวแตงกวา พึ่งบางกรวย บ้านเลขที่ ม.2  ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6. นางบังอร  ทัศสำราญ บ้านเลขที่ 177/2 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. นางสาวบุญชอบ ศราเขริญสุข บ้านที่ 121 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8. นางปราณเทพ บุญยะรัตน์ บ้านที่ 175/19 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
9. นางเปี่ยม เรืองประยูร บ้านเลขที่ 197 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
10. นางสาวศิริวรรณ  บุญยะรัตน์ บ้านเลขที่ 175/19 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี