เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่ 
1. นางสาวจรูญ  ช่วยสกุล   อาศัยอยู่บ้านเลขที่  70  หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2. นางฉลวย  ปรีชา  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 159/4  หมู่ที่  2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง
3. นางบุญเอื้อ  สภาพรเหมินทร์  อาศัยอยู่ตำบลแพรกหา  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง    
4. นางสาวญาณี  ทองพลับ  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  317 หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง5.นางจำนง  สงสมพันธ์  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  59 หมู่ที่ 10  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบชุดของขวัญ จำนวนท่านละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกผู้สูงวัยและอยู่กับช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตได้อย่างมีความสุข “ต่อไป”