เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร  เตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบชุด Personal Protective Equipment (PPE)  พร้อมอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายปิติภัทร  ม่วงงาม สมาชิกกลุ่มนิวเจเนอเรชั่นจังหวัดสิงห์บุรี  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน  100 ชุด พร้อมด้วย ชุดป้องกันโควิด -19 จำนวน 9 ชิ้นครอบตานิรภัย จำนวน 6 อัน ชุดปกป้องร่างกาย 3 M จำนวน 19 ชุด และชุดปกป้องร่างกาย จำนวน  6 ชุด และได้มอบให้ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำไปบริหารจัดการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป