เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชะตา ธุรีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำสลากกาชาดสมนาคุณประจำปี 2563 เพื่อจำหน่ายหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ต้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศลของเหล่กาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดออกรางวัล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นั้น มีผู้โชคดีมาแสดงตนเพื่อขอรับรางวัลประกอบด้วย
– รางวัลที่ 1 บ้านพร้อมที่ดิน โครงการคาสเซีย วิลเลจ บ้านแบบคาสเซีย เนื้อที่ 39.90 ตารางวา จำนวน 1 หลัง มูลค่า 2,150,000 บาท ผู้โชคดี ได้แก่ นางสาวสุพรรณนา ลุนสำโรง อยู่บ้านเลขที่ 60/761หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
– รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะแบบมีแค็ป จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 605,000 บาท ผู้โชคดี ได้แก่ นายทินกร เทาดี อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
– รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HODA WAVE จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท ได้แก่ นายประเสริฐ วิสาคาม อยู่บ้านเลขที่ 130/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวอุไรวรรณ กมล อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาแสดงตนขอรับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัลได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ต่อไป