เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564  ณ โรงเรียนวังยาง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จังหวัดเลย พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยมี  นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี