เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 600 ชุด พร้อมถวายสิ่งของพระสงฆ์ จำนวน 3 ชุด และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ชุด และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับ ในการนี้ นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางมินตรา อรทัย กรรมการเหล่ากาชาดพร้อมคณะกรรมการ, สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทยร่วมพิธี