เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 126 ราย ได้โลหิตจำนวน 115 ราย/ยูนิต คิดเป็น 51,750 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 4 ราย อวัยวะจำนวน 3 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทและประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีเป็นอย่างดี