เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/กรรมการ/ที่ปรึกษา/และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ นายอำเภอหนองหิน/ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน/ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางสาววิยดา รัตนทิพย์  อยู่บ้านเลขที่ 95  หมู่ 14 บ้านลานมัน ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย และทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายดังกล่าว เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

Tags: เลย