เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอสอง ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสยากไร้ชนเผ่ามลาบรี จำนวน 11 ครอบครัว ณ บ้านท่าวะ หมู่ที่ 8 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง บ้านเรือนให้สะอาด รวมถึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาน้ำเพื่อให้ชนเผ่ามลาบรีใช้อุปโภค-บริโภคตลอดปี เนื่องจากอยู่นอกเขตการส่งน้ำประปาของหมู่บ้าน (พื้นที่ห่างไกล)