เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้สนับสนุนนมและขนมมอบให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ อำเภอสอง จังหวัดแพร่