เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการ / ที่ปรึกษา / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิด”โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่” (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธาน

Tags: เลย