เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ธันวาคม 2563  สภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดสิรินธร ทุ่งสง เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดยนางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร  อุสาหะ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  นางธานัท  กฤชคงพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
– เวลา  09.00 น. ณ  ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม  จำนวน  375  ชุด
– เวลา  10.30 น. ณ  ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต  อำเภอศรีบรรพต   จำนวน  305 ชุด
– เวลา  13.00 น. ณ  ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์  จำนวน  420 ชุด
– เวลา 15.00 น. ณ  ศาลาประชาคมอำเภอกงหรา อำเภอกงหรา จำนวน  515  ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยต่อไป