เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาด สิรินธร ทุ่งสง เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดยนางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยเวลา  09.00 น.ณ  ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน  จำนวน  550  ชุดเวลา  10.00 น. ณ  ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด อำเภอตะโหมด  จำนวน 320 ชุดเวลา  11.00 น.ณ  ศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน  อำเภอป่าบอน 450 ชุดโดยเวลา  13.30 น.นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย ในครั้งด้วย  ณ  ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จำนวน 575 ชุดเวลา 15.30 น.ณ  ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว จำนวน 310 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยต่อไป