เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ราย นายเสวต จันพลา บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินบรรเทาทุกข์ ในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค  ร่วมให้ความช่วยเหลือ