เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้
1.นางศรีไว เวชวิกูล บ้านเลขที่ 78/2 ม.4 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง
2.นางบัวผัด เวชวิกูล บ้านเลขที่ 78/1 ม.4 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบเงินและถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ในการนี้ ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเครื่องอุปโภค
-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือ
-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน
-ผู้นำท้องที่ สนับสนุนแรงงานราษฏรช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน
-กิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค