เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร.ท.หญิง ธันย์พิชา คำชื่น กกร.มทบ.12 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้พิการและยากไร้จำนวน 1 ครัวเรือน รายนายคงศักดิ์ โสกุล อายุ 67 ปี ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว และป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ และโรคความดันโลหิตสูง ไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่บ้านเช่าเลขที่ 530 ซอยจุ้ยฮวง ถ.ปราจีนอนุสรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์  ในเบื้องต้นจำนวน 1,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด ให้กับ นายคงศักดิ์ โสกุล ในการเยี่ยมเยียนราษฎรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามโครงการ “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา” ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี