เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 128 ราย
ได้โลหิตจำนวน 106 ราย/ยูนิต คิดเป็น 47,700 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 13 ราย อวัยวะจำนวน 12 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 7 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอำเภอศรีมโหสถ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทและประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถเป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้